Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bartnicki D.O.O., SMILIANICEVA2, 21—000 Split Croatia, HR 13838178280- reprezentowana przez Andrzej Galant andre@realestate-honeste.com
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z profilu działalności administratora. Podstawę prawną przetwarzania stanowi Art. 6 ust. 1 lit.  a -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu),  inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), , organy administracji publicznej.
 5. Pani/Pana dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów niezbędnych wynikających z profilu działalności administratora i upływu terminów wynikających z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy, a nie podanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.
 11. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Info